Inštrukcie k používaniu DO

Vážení zákazníci,
 
Ovládať pohyb autíčka má len jedna osoba, a to buď dieťa v autíčku alebo dohliadajúca osoba s diaľkovým ovládačom.
 
V prípade , že autíčko riadi dieťa samé, dohliadajúca osoba svoje zásahy do riadenia musí obmedziť iba na funkciu núdzovej brzdy, čiže tlačidlo " P " na diaľkovom ovládači. Nemôže používať funkcie smeru pohybu, či už dopredu, alebo dozadu, doľava, doprava.
 
Používaním protichodných povelov pre autíčko vedie k poškodeniu súčastí autíčka.
 
Používanie autíčka v rozpore s týmto upozornením, nie je dôvodom na reklamáciu v rámci záruky.
 
Následky takéhoto používania nebudú odstraňované bezplatne.
 
Najčastejším prípadom je mechanické poškodenie prevodovky servomotora riadenia.