Používanie autíčka

Návod na používanie

Autíčko poskladajte podľa obrázkového návodu. Autíčko je určené na používanie na spevnenený povrch. To znamená asfalt, dlažba, pokosený a udržiavaný neorosený  trávnik. V žiadnom prípade nepoužívajte autíčko v mokrom prostredí, vyhýbajte sa snehu, vode, dažďu, blatu, piesku a aj ostrým kameňom (napr. makadam) Autíčko je elektronická hračka a tieto vplyvy môžu spôsobiť  poškodenie autíčka. Pokiaľ autíčko nebude používané v súlade s pokynmi výrobcu a dôjde k poškodeniu a nefunkčnosti autíčka nesprávnym používaním, záruka sa na to nevzťahuje. Smer jazdy dopredu a dozadu pomocou riadiacej páky alebo prepínača sa smie vykonávať len na stojacom autíčku, to znamená, že autíčko musí byť v pokoji. V opačnom prípade dochádza k nadmernému iskreniu na elektrických kontaktoch a motoroch autíčka, čo môže viesť až k nefunkčnosti týchto súčiastok. Takéto používanie bude tiež považované za porušenie záručných podmienok. Užívateľ je povinný udržiavať autíčko v čistom stave a chrániť ho pre vplyvmi, ktoré sme už uviedli, nakoľko porušenie týchto podmienok znamená porušenie záručných podmienok. V prípade akýchkoľvek nejasností pri skladaní autíčka podľa obrázkového manuálu volajte na 0903 72 00 80 alebo 090 24 00 099. Môžete volať nonstop.

Všetky  elektrické akumulátorové autíčka, bez ohľadu na to ako vyzerajú, nie sú určené pre jazdu do náročného alebo kopcovitého terénu, ako ani na jazdu v mokrom, zasneženom, prašnom a kamenistom teréne. Sú to detské hračky.